Best practice

Det finns ett antal intressanta aktiviteter och områden som vi ser är extra viktiga att belysa. Det är idrott och sport, jobbaktiviteter, kultur, skola och utbildning. men självklart också bra exempel från utvalda grannländer. Här kommer vi att se vilka trender som uppkommer och vilka områden och aktivtetet som är populärast och förhoppningsvis också effektivast. Aktiviteterna här är alltså kategoriserade efter intresseområden.

Sport och idrott

 

 

 

 

 

 

mars

 

 

Skola/Utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget Omsorgslyftet utbildningar i Nacka använder Mobilearn i samhällsundervisningen.

 

 

 

 

 

 

Kultur

Teater

Musik

Dans Mat

Film

Litteraur

Konst

 

 

 

 

 

 

Föreningen Net Step träffas och männen ska lära sig att laga svensk husmanskost - nt.se

 

 

 

 

 

 

 

Jobb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Textil Integration där nyanlända med textil yrkeserfarenhet tillsammans med etablerade svenska formgivare tagit fram textila kreationer - Vandalorum och Röda korset, 3 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenörer, nyföretagande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration.nu

Är en mediehub för integration och mångfald

 

Kontakt: info@integration.nu