Rapporter

 RAPPORTER 2019


Här presenterar vi rapporter från företag och organisationer som på olika sätt beskrivervad som händer inom integrationen på specifika företag och organisationer och som föreslår förändringar för att skapa en smidigare integrationen.


20 juni


How can public services work more effectively to integrate refugees and asylum seekers?

Eurofound has just published a new report, looking at the role of public services in integrating refugees and asylum seekers.


Ladda ner rapport

15 juni 2019


Perspektiv 2019

Undersökningen beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker i olika

frågor. 


Ladda ner rapport

28 maj 2019


Civilsamhället som dörröppnare

Kanada utmärker sig genom en modell där civilsamhället har huvudansvaret för integrationen.
Ladda ner rapport

20 maj 2019


2019 Deloitte Millennial Survey

Förtroendet för företagen minskar, vill se mer fokus på miljö, samhälle och mångfald

Ladda ner rapport


3 maj 2019


Migration and the #Agenda 2030


En guide för det praktiska arbetet med integrationen kopplat till implementeringen av #agenda 2030Läs mer

Ensamkommande flickor på väg in i samhället

Hur det har gått för de ensam-kommande flickor och vad vi kan göra för att förbättra deras etablering.


Ladda ner boken

8 april 2019


Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?


Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än fyra gånger högre än vad den är bland inrikes födda.  Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?


Ladda ner rapporten

19 februari 2019


Trygghetsrådet har listat 10 nya yrken som tros växa fram de närmaste årenLadda ner rapport

27 februari 2019


41 procent av de nya jobben i besöksnäringen har gått till utlandsfödda

Besöksnäringen är den näring som har högst andel utlandsfödda av alla näringar i Sverige. 
Ladda ner rapporten

21 februari 2019


Jobbtips från 10 företag som anställer nyanlända


Företagen berättar om sina kompetensbehov och vad du som söker jobb bör tänka på,  tips och råd.


Läs rapporten

19 februari 2019


Raka svar – så är det att bo i ett utsatt område


Framgångsrika städer präglas av trygghet och säkerhet. Stockholms Handelskammare vill att huvudstaden blir bäst i Europa. För att lyckas måste situationen i de av polisen utpekade utsatta områdena tas på största allvar och påtagligt förbättras.


Ladda ner rapporten

5 februari 2019


Rapport - Ungas röster om segregation

Fryshuset har med bidrag från Delmos (Delegationen mot segregation) genomfört en kartläggning bland unga i Stockholm, Göteborg och Malmö.
     Fler rapporter? 

         - klicka här