Månadens bästa

Månadens bästa insatser 2019

Varje månad plockar vi ut de "bästa integrationsaktivtterna" baserat på

orginalitet, genomslag utifrån hur många som deltagit och vem som deltagit. Sist men inte minst bedömmer vi insatsens behovet av kommunikation.

Januari

Academedia

 

Upplägget med traineeprogram är superbra

 

30 januari

IF

 

If-ambassadörer för inkludering och mångfald

 

30 januari