Samarbeten

Samarbeten

Liv1 och integration.nu vill skapa möjlighet för unga att lättare komma in på morgondagens arbetsmarknad samt öppna dörrar mot framtidens arbetsgivare.


Läs mer om samarbetet

Vi samarbetar med Crossed Paths of Europe som har verksamhet i Stockholm och Edingburgh med fokus på social inkludering. Nuvarande projekt kommer att utmynna i fotoutsällningar i Stockholm, Bryssel och Edingburgh, där både nyanlända och medborgare dokumentererar sina upplevelser.

Läs mer om det spännande projektet.

Unikt mentorprogram för

unga kvinnor


Programmet är kostnadsfritt och riktar sig till unga kvinnor. Det ska stärka självkänslan och öka tilliten till den egna förmågan samt utveckla intuitionen hos deltagarna. Femtorerna är kvinnor inom näringslivet som arbetar på ideell basis.


Läs mer om Femtorskap