TalangAkademin 7 mars 2019

Etablering av unikt jobbcenter i Sundbyberg


Idag den 7 mars invigde Talangakademin ett unikt integrationscenter i Sundbyberg.  Talangakademin är ett samarbete mellan Fasticon, Tillväxtverket och flera ledande fastighetsägare. Syftet är att skapa 100 nya jobb varje år till i första hand utrikesfödda.


TalangAkademin är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter med stöd från Tillväxtverket och ledande fastighetsbolag. Målet med TalangAkademin är att ge jobb åt 100 personer varje år, i första hand nyanlända och långtidsarbetslösa.


– Många branscher skriker efter kompetens samtidigt som det finns mängder av talanger dolda i utanförskap. TalangAkademin är till nytta för såväl individen som näringslivet och fastighetsbolagen, säger Stig-Arne Bäckman, projektledare för TalangAkademin.


Talangakademin arbetar i Hallonbergen Centrum med uppsökande verksamhet tillsammans med fastighetsägarna och kommunen. Organisationen sätter upp lokala mötesplatser där människor kan träffas spontant i vardagen, få stöd och hjälp och diskutera utbildning och jobb.


– Istället för att vänta på samhället tar fastighetsbolagen själva initiativ till det här. För deras del handlar det om att skapa lugnare, tryggare och mer attraktiva miljöer där människor ska trivas och leva ett bra liv, säger Stig-Arne Bäckman.


Partners är Fasticon, Skandia Fastigheter, Balder, Wallenstam, Fastighets AB Förvaltaren, Huge Fastigheter, Tillväxtverket, Ideer för livet med Skandia och Fryshuset.


– En viktig aspekt i konceptet är validering. Det handlar om att skapa kvalitet i praktiken och samtidigt att människor ska få bevis på sitt lärande och få jobb. Vi vet, av erfarenhet från Frölunda, att cirka 50 procent av dem som gör praktik får jobb eller går en utbildning som leder till jobb. Det är fantastiska siffror med tanke på att det rör sig om människor som har stått väldigt långt från arbetsmarknaden. Och sedan ska man inte glömma att flera av de övriga 50 procenten har tagit sig ett steg närmare arbetsmarknaden, säger Stig-Arne Bäckman.Från vänster Jesse Kemppinen Fryshuset, Stig-Arne Bäckman TalangAkademin, Moa Arnberg Förvaltaren AB, Peter Schilling Kommunstyrelseordförande i Sundbybergs stad, David Johansson Balder AB, Jonas Gustavsson Fasticon, Annica Modin Wallenstam och Linus Warrenstein TalangAkademin.