Digitalisering
  • Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen. Informationen är skriven på enklare svenska och är anpassad för SFI - SGU, 31 januari 2018