Digitalisering
  • Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen. Informationen är skriven på enklare svenska och är anpassad för SFI - SGU, 31 januari
  • Ladda ner ditt eget bygglexikon. Byggbranschen erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon på svenska, engelska, arabiska och fler språk är på gång - SEKO, 30 januari