Om oss

OM OSS

Hans Makander

Grundare & redaktör


Varför integration.nu?


Att dåliga nyheter säljer bättre än roliga nyheter är ett faktum, men vad händer med oss människor om vi endast matas med elände?


Medierna har stor makt och i en samtid där radikala åsikter normaliseras i samhällsdebatten spelar en nyanserad och objektiv nyhetsrapportering en avgörande roll. Världen är för många en hemsk plats.


För att kunna kraftsamla och åstadkomma skillnad fyller de "goda nyheterna" en viktig funktion, dels som inspiration, men också för att förse oss med goda förebilder.


Detta faktum är grundidén till integration.nu som syftar till att sprida engagemang och aktiviteter kring integration.


Grundaren till integration.nu är Hans Makander, före detta Kommunikationschef på Sveriges största bemanningsföretag ManpowerGroup som under 15 år arbetade operativt med bemanning och rekrytering.


I rollen inom bemanningsbranschen och i andra roller har jag arbetat nära problematiken integration på arbetsmarknaden och dessa erfarenheter väckte nyfikenhet att sätta sig in i ämnet ännu mer och det fullkomligt kokar av engagerade människor. Det pågår mängder av aktiviteter, så väl bland eldsjälar, organisationer, näringsliv, kommuner, kyrkor, kultur med mera.


Alla dessa initiativ är vart och ett en fantastiskt god nyhet i sig, och därför har vi skapat en MEDIEHUB kring ämnet där alla goda insatser samlas. för att skapa en inspirerande idébank som andra kan ösa inspiration och goda idéer ifrån. vilket kommer att sätta fler hjul i rullning och påskynda integrationen än mer.   


Vi tar tacksamt emot tips på projekt eller goda förebilder, vänligen skicka tips till info@integration.nu

  Samarbetspartners

Liv1 och integration.nu vill skapa möjlighet för unga att lättare komma in på morgondagens arbetsmarknad samt öppna dörrar mot framtidens arbetsgivare.


Läs mer om samarbetet

Vi samarbetar med Crossed Paths of Europe som har verksamhet i Stockholm och Edingburgh med fokus på social inkludering. Nuvarande projekt kommer att utmynna i fotoutsällningar i Stockholm, Bryssel och Edingburgh, där både nyanlända och medborgare dokumentererar sina upplevelser.

Läs mer om det spännande projektet.

Unikt mentorprogram för

unga kvinnor


Programmet är kostnadsfritt och riktar sig till unga kvinnor. Det ska stärka självkänslan och öka tilliten till den egna förmågan samt utveckla intuitionen hos deltagarna. Femtorerna är kvinnor inom näringslivet som arbetar på ideell basis.


Läs mer om Femtorskap