Rapporter

 RAPPORTER 2019-20


augusti 2020


Mångfaldsbarometern för 2020

Högskolan Gävle
Ladda ner rapport

Fakta om förändring


Förändring börjar med fakta. Ny rapport om våra utsatta områden som underlag för bättre inkludering

maj 2020


Allbright har kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag. Ladda ner rapport


15 maj 2020


En vägledning för inkluderande innovation och vägvisare till praktiska insatser


Ladda ner

14 maj 2020


Sänkta arbetskrafts-kostnader ger fler jobb till utrikes födda
Ladda ner rapport

   16 april 2020


 När blir utrikesfödda         självförsörjande?

 Författarna analyserar självförsörjnings-   graden. För utrikes födda tar det i snitt

 12–13 år innan 50 procent har uppnått   en självförsörjningsgrad


 Ladda ner rapport

Fakta om förändring

Förändring börjar med fakta. Läs ny rapport om våra utsatta områden som underlag för bättre integration - The Global Village
Ladda ner rapport1 april 2020


Material från wbbinariet om ensamkommande

Tips på artiklar, publikationer och

böcker som hänför sig till temat ensamkommande barn och unga    Ladda ner listan


21 februari 2020


Mångfalden i näringslivet ökar, och företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt.Ladda ner rapport

december 2019


Integration i hela Sverige

Vilka faktorer påverkar flyktingars integration på arbetsmarknaden?

Ladda ner rapport

26 november 2019


Handlingsutrymme och handlingskraft

- En studie om spänningsfältet mellan arbetet för ökad mångfald och de segregerade människornas egna erfarenheterLadda ner rapport

nov 2019


Snabbaste vägen till jobb

för nyanlända 2020

17 oktober 2019


Sveriges framtid berättar 


100 förebilder med olika bakgrund, över hela Sverige berättar om en positiv förändring i samhället.


Ladda ner magasinet

15 oktober 2019


Innovation for integration

Reach For Change vill utveckla innovationer och rusta samhället för att integrera nyanlända barn och ungdomarLadda ner rapport

20 juni


How can public services work more effectively to integrate refugees and asylum seekers?

Eurofound has just published a new report, looking at the role of public services in integrating refugees and asylum seekers.


Ladda ner rapport

28 maj 2019


Civilsamhället som dörröppnare

Kanada utmärker sig genom en modell där civilsamhället har huvudansvaret för integrationen.
Ladda ner rapport

15 juni 2019


Perspektiv 2019

Undersökningen beskriver vad människor i Sveriges mest utsatta områden tycker och tänker i olika

frågor. 


Ladda ner rapport

20 maj 2019


2019 Deloitte Millennial Survey

Förtroendet för företagen minskar, vill se mer fokus på miljö, samhälle och mångfald

Ladda ner rapport


3 maj 2019


Migration and the #Agenda 2030


En guide för det praktiska arbetet med integrationen kopplat till implementeringen av #agenda 2030Läs mer

Ensamkommande flickor på väg in i samhället

Hur det har gått för de ensam-kommande flickor och vad vi kan göra för att förbättra deras etablering.


Ladda ner boken

8 april 2019


Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?


Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än fyra gånger högre än vad den är bland inrikes födda.  Vilka företag bryter utanförskapet bland utrikes födda?


Ladda ner rapporten

19 februari 2019


Trygghetsrådet har listat 10 nya yrken som tros växa fram de närmaste årenLadda ner rapport

27 februari 2019


41 procent av de nya jobben i besöksnäringen har gått till utlandsfödda

Besöksnäringen är den näring som har högst andel utlandsfödda av alla näringar i Sverige. 
Ladda ner rapporten

21 februari 2019


Jobbtips från 10 företag som anställer nyanlända


Företagen berättar om sina kompetensbehov och vad du som söker jobb bör tänka på,  tips och råd.


Läs rapporten

19 februari 2019


Raka svar – så är det att bo i ett utsatt område


Framgångsrika städer präglas av trygghet och säkerhet. Stockholms Handelskammare vill att huvudstaden blir bäst i Europa. För att lyckas måste situationen i de av polisen utpekade utsatta områdena tas på största allvar och påtagligt förbättras.


Ladda ner rapporten

5 februari 2019


Rapport - Ungas röster om segregation

Fryshuset har med bidrag från Delmos (Delegationen mot segregation) genomfört en kartläggning bland unga i Stockholm, Göteborg och Malmö.
     Fler rapporter? 

         - klicka här