Effektiv integration 2020

Effektiv integration 2020


Vi summerar 2020, ett år som går till historien med pandemier, familjetragik, lockdowns och ökad arbetslöshet

som påverkat nyanlända och nyinflyttade i väldigt hög grad. Tyvärr minskade också integrations-insatserna under perioden.


Vi har analyserat och tittat på insatser som vi tycker sticker ut och som vi tror skapar långsiktiga effekter. Vårt syfte med

detta är att öka intresset för integration och ge incitament för företag och organisationer att delta och skapa ökad

inkludering och kompetensförstärkning. Vi ser framemot en ny satsning på nyanlända i arbetslivet.

Hör av er om ni tycker att vi missat något som borde vara med. 

Hjälper 75 unga vuxna ta ansvar för sin framtidJobb till nyanlända och Ökad

trygghet för boendeIkano Bostad i Hagsätra och Västerås har över 75 unga vuxna som tidigare stått utanför arbetsmarknad och studier fått verktyg att ta ansvar för sin framtid. Samtidigt har tryggheten ökat bland Ikano Bostads hyresgäster.


Läs mer 

Motiverad personal – en ovärderlig resurs


Ensamkommande som Resurs


Christina Richter är franchisetagare och äger 9 McDonalds-restauranger. Hon har med gott resultat anställt personal genom olika nystartsatsningar, insticksjobb och arbetsmarknadsåtgärder. I somras upptäckte hon en saknad grupp bland de anställningsbara – de ensamkommande. Läs mer 


Mentorer för nyanlända


24 nyanlända har fått var sin mentor från Stockholmshem 


Stockholmsmentor är en del av Stockholms stads arbete för integration. Det handlar om att stötta nyanlända att komma ut i arbetslivet och att hjälpa till att knäcka de sociala koderna, förklara kulturen och träna språket. Att vara ett stöd på vägen in i det svenska samhället.


Läs mer 


Utbildar eftertraktad arbetskraft inom slakteribranschenBristen på slaktare är stor i Sverige idag och nästan var femte företag i branschen har behov av att anställa för att möta den ökade efterfrågan av köttprodukter.

Astar är en av de utbildningsleverantörer som utbildar styckare och slaktare i Sverige idag. Läs mer 

Wallenstam och Uppsala basket i gemensam satsning för unga


Samarbetet syftar till att främja barn och ungdomars välmående genom fler rörelsebaserade aktiviteter i skolorna och närområdet.Läs mer


Yrkesspråk lyfter under pandemin


För en starkare ställning på arbetsmarknaden


Transportbranschen har drabbats hårt av pandemin och nu ges anställda i sektorn möjlighet att kompetensutveckla sig via ett digitalt språkprojekt med yrkessvenska. 

Ett av företagen som testat är Bilia Toyota.Läs mer 

Highway to business


3-årigt inkluderingsprojekt för entreprenörer


Möt 5 av de 16 drivna och modiga entreprenörer som startat företag under ett 3-årigt inkluderingsprojekt i Malmö. Där språket inte fick vara ett hinder utan fokus var på individernas drivkraft.
Se video 

Snabba på utlandsföddas etablering


Vision är att skapa en folkrörelse av dörröppnare. 


 Mer än 60.00 nya och etablerade svenskar träffades genom ÖppnaDörren mellan 2015-2020.
Läs mer