Rapporter 2018

 RAPPORTER 2018


Här presenterar vi rapporter från företag och organisationer som på olika sätt beskrivervad som händer inom integrationen på specifika företag och organisationer och som föreslår förändringar för att skapa en smidigare integrationen.


4 december 2018


Ensamkommandeflickor på väg in

i samhället


Rapporten beskriver hur det har gått för de ensamkommande flickor som fick uppehållstillstånd under 2003–2014., och vad vi kan göra för att förbättra dem.
Ladda ner rapporten


15 november 2018


Rapport om Asylsökandes möte med Sverige

Drygt 1 200 asylsökande har intervjuats om bland annat resan hit, asylsökningsprocessen, hemlängtan, boende och ekonomi.Ladda ner rapport


22 oktober 2018


Ny i Norden. Vägen till arbete


En rapport från Nordens Välfärdscenter som  beskriver olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i Norden.Läs mer

9 oktober 2018


Är Kanadas integrationslösning - något för Sverige?


Privat sponsring av flyktingar, en möjlighet för privatpersoner och organisationer att bidra till integrationen av personer som invandrar på grund av asylskäl.


Ladda ner boken


20 september 2018


73 % upplever sig bortvalda

En av de mest slående siffrorna i TNG:s rapport är att hela 73 % upplever sig ha blivit bortvald på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med att de sökt jobb.Ladda ner rapporten

10 september, 2018

Ny rapport - Nyanlända entreprenörer utvecklar företagande på landsbygden

Rapporten visar hur nyanländas företag kan få fäste och utvecklas på landsbygden.

5 september 2018


Fem förslag för bättre integration


För att lösa problemen med kompetensbrist och hög arbetslöshet bland individer med invandrar-bakgrund visar vår nya integrations-rapport att Sverige måste lägga större insatser på utbildningsinsatser och matchning.


Ladda ner rapporten

26 juli 2018

Jobbsökare vill bidra till företagskulturen, inte bara passa in


En ny svensk undersökning av TNG visar att 65 % av jobbsökare föredrar att börja jobba på företag där de får tillföra något till företagskulturen, istället för att anpassa sig till en ”bestämd” kultur de inte kan påverka.


Läs mer

26 juni, 2018

Låt invandrade akademiker nå sin fulla potential

Var femte akademiker i Sverige är utrikes född. Mycket av den kompetens som dessa individer kan bidra med slösas bort. Jusek arbetar för att skapa karriär-möjligheter på lika villkor för invandrade och inrikes födda akademiker.


Ladda ner rapporten


26 juni 2018


Säkra kompetensen i ditt företag och gör samhällsnytta

En folder riktad till arbetsgivare som vill säkra den egna kompetensen och samtidigt göra samhällsnytta.
Ladda ner folder


Ladda ner

27 juni, 2018

Fler rutjobb förbättrar integration

Almega har ltillsammans med Demoskop intervjuat 167 företag med totaklt 4.500 medarbetare, vilket representetar 15% av hela rutbranschen.Läs och ladda ner

31 Maj 2018

Tid för integration


En ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering

25 maj 2018

Hårda fakta om segregationen i Stockholm


Stockholms handelskammare har tagit fram underlag som visar stora brister i integrationen som beror på en omfattande segregation. Handelskammaren kommer med 4 förslag på  åtgärder för att bryta trenden och skapa effektivare integration.


Läs mer

11 maj, 2018

23 idéer för integration


Integrationsrådet på SABO föreslår hela 23 konkreta idéer som alla på olika sätt bidrar till bättre integration. På flera av punkterna är det framförallt fastighetsägarna själva som har ett ansvar och kan agera.


Ladda ner rapporten

9 september 2011


Lyckad invandring

Tio forskare har skrivit om goda exempel av invandring och visar på lösningar för att lyckas.Läs mer