Lingio AI för svenska språket

Stockholm 23 oktober

Nu utvecklas AI-lärare för svenska språket


Lingio, prisbelönt tech startup grundad av tidigare Spotify-kollegor ska ta fram en digital AI-lärare i samarbete med några av världens främsta forskare inom Artificiell Intelligens och språkteknologi, vid KTH.


Projektet är finansierat genom Vinnova, och är en av de största satsningarna hittills inom språk och Artificiell Intelligens i Sverige. Medverkar i projektet gör även storföretagen Ambea, Scandic Hotels och Keolis, som representerar behov från olika branscher.


Målet med forskningen är att utveckla AI-metoder som effektiviserar språkinlärning, med fokus på de kommunikativa behov som finns inom olika branscher och yrken, samt att tillfredsställa näringslivets behov av kompetensförsörjning.

Forskningsresultaten skall underlätta för fler utrikesfödda att snabbare få arbete i Sverige, och att befintliga anställda med utländsk bakgrund hos företagen får bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.


Sedan 2014 har över 300 000 personer sökt asyl i Sverige, och idag bor ca 2 miljoner utrikesfödda i landet. Svenska språket är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden, och Sverige har en stor grupp medborgare som är i behov av språkinlärning för att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.


Vid en undersökning gjord 2016 av Ledarna inom privat tjänstesektor, svarade 82 procent av 1 526 tillfrågade chefer i hela landet att bristande språkkunskaper är ett hinder mot att anställa nyanlända. Samtidigt finns det ett enormt behov av kompetens på den svenska arbetsmarknaden, där Arbetsförmedlingen spår att Sverige kommer att ha ett underskott på 100 000 personer år 2024.


Ambitionen med forskningsprojektet är att ge fysiska lärare en ny resurs som effektiviserar och underlättar arbetet. Det råder stor lärarbrist i Sverige, och förhoppningen är att projektets lösningar ska kunna agera som AI-lärare, och avlasta befintliga lärare genom att fungera som personliga, digitala lärare i mobilen med tillgänglighet dygnet runt.


 - Lingio har länge arbetat med AI-teknik för att effektivisera inlärning, men nu tar vi nästa steg med en AI-lärare för att revolutionera utbildningsbranschen. Initialt fokuserar vi på arbetsmarknadens behov, men vi ser att tekniken kan användas även inom skolan på sikt, där bristen på lärare redan nu är stor, säger Yashar Moradbakhti, VD Lingio


Länk Vinnova: https://www.vinnova.se/nyheter/2019/10/ny-satsning-ska-utveckla-ai-losningar-for-svenska-spraket/


Kontaktperson Lingio:

Yashar Moradbakhti, 070-337 56 97, yashar@lingio.com